करुणा

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

करुणा शब्दप्रकार : तत्सम