कपि

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

कपि शब्दप्रकार : तत्सम