सामग्रीमा जानुहोस्

कन्या

Wiktionaryबाट

कन्या शब्दप्रकार : तत्सम रजस्वल्ला नभएकि कुमारि केटि लाई कन्या भनिन्छ।