कन्या

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

कन्या शब्दप्रकार : तत्सम