कन्दुक

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

कन्दुक शब्दप्रकार : तत्सम