कदापि

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

कदापि शब्दप्रकार : तत्सम