कदाचन

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

कदाचन शब्दप्रकार : तत्सम