कदली

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

कदली शब्दप्रकार : तत्सम