कथित

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

कथित शब्दप्रकार : तत्सम