कतिपय

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

कतिपय शब्दप्रकार : तत्सम