कताइ

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

कताइ

नेपाली[सम्पादन]

पद वर्ग[सम्पादन]

कर्मवाच्य क्रिया

अर्थ[सम्पादन]

ना॰ [रू कात् (+आइ॰] धागो आदि कात्ने किसिम, क्रिया वा भाव । [ > ] कताइनु— क॰ क्रि॰ कात्न लाइनु; धागो बनाउन लाइनु । — बुनाइ— ना॰ कात्ने–बुन्ने काम शिल्प (धागो, सुइटर, गन्जी, मोजा इ॰) । कताउनु— प्रे॰ क्रि॰ कात्न लाउनु; धागो बनाउन लाउनु ।

उदाहरण[सम्पादन]

अनुवाद[सम्पादन]

  1. अङ्ग्रेजी: