कण्ठः

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

कण्ठः शब्दप्रकार : तत्सम