कण्टकम्

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

कण्टकम् शब्दप्रकार : तत्सम