कणिकापीता

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

कणिकापीता शब्दप्रकार : तत्सम