कठिन

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

कठिन शब्दप्रकार : तत्सम