कठिङ्ग्रि–नु

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

कठिङ्ग्रि–नु

नेपाली[सम्पादन]

पद वर्ग[सम्पादन]

अकर्मक क्रिया

अर्थ[सम्पादन]

अ॰ क्रि॰ हे॰ कठाङ्ग्रिनु । > कठिङ्ग्य्राइ— ना॰ कठिङ्ग्रिने भाव, क्रिया वा प्रक्रिया । कठिङ्ग्य्राइनु— क॰ क्रि॰ कठिङ्ग्रिने पारिनु; कक्र्याइनु; कठ्याङ्ग्य्राइनु । कठिङ्ग्य्राउनु— प्रे॰ क्रि॰ जाडाले हातगोडा कक्रक्क पार्नु; कठ््याबग्याउनु; कक्र्याउनु ।

उदाहरण[सम्पादन]

अनुवाद[सम्पादन]

  1. अङ्ग्रेजी: