कट्टा

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

कट्टा

नेपाली[सम्पादन]

पद वर्ग[सम्पादन]

नाम

अर्थ[सम्पादन]

ना॰ [काट्+ओ १. काट्ने काम (जस्तो— आ६नो पैसा कट्टा गर॰; कट्टी । वि॰ २. काटिएको; कट्टू ।

उदाहरण[सम्पादन]

अनुवाद[सम्पादन]

  1. अङ्ग्रेजी: