कटु

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

कटु शब्दप्रकार : तत्सम