कटी

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

कटी शब्दप्रकार : तत्सम