कटिः

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

कटिः शब्दप्रकार : तत्सम