कटाक्ष

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

कटाक्ष शब्दप्रकार : तत्सम