कटकिन्दार

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

कटकिन्दार

नेपाली[सम्पादन]

पद वर्ग[सम्पादन]

नाम

अर्थ[सम्पादन]

ना॰ [अङ्॰ कन्ट्याक्टरे ठूलो ठेकेदारसँग ठेक्कामा काम लिने भुरे ठेकेदार; कटकिना लिने व्यक्ति । > कटकिन्दारी— ना॰ हे॰ कटकिना ।

उदाहरण[सम्पादन]

अनुवाद[सम्पादन]

  1. अङ्ग्रेजी: