कटकिना

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

कटकिना

नेपाली[सम्पादन]

पद वर्ग[सम्पादन]

नाम

अर्थ[सम्पादन]

ना॰ [अङ्॰ कन्ट्रयाक्टे ठेकेदारसँग ठेक्कामा लिइने ठेक्का वा काम; कटकिन्दारी ।

उदाहरण[सम्पादन]

अनुवाद[सम्पादन]

  1. अङ्ग्रेजी: