कञ्चुकः

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

कञ्चुकः शब्दप्रकार : तत्सम