कज्याइ

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

कज्याइ

नेपाली[सम्पादन]

पद वर्ग[सम्पादन]

कर्मवाच्य क्रिया

अर्थ[सम्पादन]

ना॰ [रू कज्याउ (+आइ॰] कज्याउने काम वा किसिम; कज्याइँ । [ > ] कज्याइनु— क॰ क्रि॰ कजिने पारिनु; कजिन लगाइनु ।

उदाहरण[सम्पादन]

अनुवाद[सम्पादन]

  1. अङ्ग्रेजी: