कजाइँ

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

कजाइँ

नेपाली[सम्पादन]

पद वर्ग[सम्पादन]

नाम

अर्थ[सम्पादन]

ना॰ [काजी+आइँ] १. काजीको पद वा दायित्व; कज्याइँ । २. मन्त्रित्व ।

उदाहरण[सम्पादन]

अनुवाद[सम्पादन]

  1. अङ्ग्रेजी: