कच्छप

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

कच्छप शब्दप्रकार : तत्सम