कचल्ट्याइँ

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

कचल्ट्याइँ

नेपाली[सम्पादन]

पद वर्ग[सम्पादन]

कर्मवाच्य क्रिया

अर्थ[सम्पादन]

ना॰ [रू कचल्टि (+ याइँ॰] कचल्टिने पन, कचल्टो अवस्था । [ > ] कचल्ट्याइ— ना॰ कचल्टो हुने, कचल्टिने वा कचल्ट्याउने काम वा भाव । कचल्ट्याइनु— क॰ क्रि॰ कचल्टो पारिनु; अधकल्चो गराइनु । कचल्ट्याउनु— प्रे॰ क्रि॰ कचल्टो पार्नु; अधकल्चो गराउनु; खण्डित पार्नु ।

उदाहरण[सम्पादन]

अनुवाद[सम्पादन]

  1. अङ्ग्रेजी: