कङ्कालः

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

कङ्कालः शब्दप्रकार : तत्सम