कक्रेजा

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

कक्रेजा

नेपाली[सम्पादन]

पद वर्ग[सम्पादन]

नाम

अर्थ[सम्पादन]

ना॰ [फा॰ काकरेजे १. रातो भुइँमा सेतो वा सेतोमा रातो बुट्टा भएको कुनै वस्त्र वा जन्तु (घोडा आदि॰ । वि॰ २. त्यस्तो रब र बुट्टा भएको ।

उदाहरण[सम्पादन]

अनुवाद[सम्पादन]

  1. अङ्ग्रेजी: