कक्राइ

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

कक्राइ

नेपाली[सम्पादन]

पद वर्ग[सम्पादन]

अकर्मक क्रिया

अर्थ[सम्पादन]

ना॰ [रू कक्र (+आइ॰] १. कक्रने काम वा प्रक्रिया । क ृकक्राउ+आइ] २. कक्राउने काम वा प्रक्रिया । [ > ] कक्राइनु— क॰ क्रि॰ कक्रक्क पारिनु; कक्रन लाइनु । कक्राउनु— प्रे॰ क्रि॰ कक्रक्क पार्नु; कक्रने गराउनु । कक्रिनु— अ॰ क्रि॰ कक्रक्क होइनु वा परिनु; कक्रनु ।

उदाहरण[सम्पादन]

अनुवाद[सम्पादन]

  1. अङ्ग्रेजी: