कंकन

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

कंकन शब्दप्रकार : तत्सम