कँपाइ

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

कँपाइ

नेपाली[सम्पादन]

पद वर्ग[सम्पादन]

कर्मवाच्य क्रिया

अर्थ[सम्पादन]

ना॰ [रू काँप् (+आइ॰] काँप्ने भाव, क्रिया वा प्रक्रिया; कम्पन । [ > ] कँपाइनु— क॰ क्रि॰ काँप्न लगाइनु; काँप्ने पारिनु; कम्प गराइनु । कँपाउनु— प्रे॰ क्रि॰ काँप्ने वा थरथराउने पार्नु; कम्प गराउनु; कमाउनु ।

उदाहरण[सम्पादन]

अनुवाद[सम्पादन]

  1. अङ्ग्रेजी: