औ”सा

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

औ”सा

नेपाली[सम्पादन]

पद वर्ग[सम्पादन]

नाम

अर्थ[सम्पादन]

ना॰ धेरै बासी वा सडेगलेका मासु र अरू त्यस्तै पदार्थहरूमा वा जीवजन्तुका घाउमा झिँगाले फुल पारेपछि त्यसैबाट विकसित हुने सानासाना, प्रायः सेता कीराका बीजरूप; कीराहरूको विकासको दोस्रो अवस्थाको जीव ।

उदाहरण[सम्पादन]

अनुवाद[सम्पादन]

  1. अङ्ग्रेजी: