औ”ल्याइनु

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

औ”ल्याइनु

नेपाली[सम्पादन]

पद वर्ग[सम्पादन]

कर्मवाच्य क्रिया

अर्थ[सम्पादन]

क॰ क्रि॰ औँलाले देखाइनु । औ”ल्याउनु— स॰ क्रि॰ १. कुनै व्यक्ति, वस्तु वा ठाउँ आदिलाई औँलो तेर्स्याएर देखाउनु; औँलाले तोकेर निर्देशन गर्नु; औँलाले देखाउनु; अङ्गुलीनिर्देश गर्नु । २. कुनै व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदितर्फ सङ्केत गर्नु; इसारा गर्नु ।

उदाहरण[सम्पादन]

अनुवाद[सम्पादन]

  1. अङ्ग्रेजी: