औ२

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

औ२

नेपाली[सम्पादन]

पद वर्ग[सम्पादन]

संयोजक

अर्थ[सम्पादन]

संयो॰ [सं॰ अपरे दुई वा दुईभन्दा बढी शब्द वा वाक्यलाई जोड्ने संयोजक; र; अरू; अनि; तथा ।

उदाहरण[सम्पादन]

अनुवाद[सम्पादन]

  1. अङ्ग्रेजी: