औपपत्तिक

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

औपपत्तिक

नेपाली[सम्पादन]

पद वर्ग[सम्पादन]

विशेषण

अर्थ[सम्पादन]

वि॰ [सं॰] १. युक्ति वा उपपत्तिले युक्त भएको; युक्तिसङ्गत; उपपत्तियुक्त । २. तर्कबारा सिद्ध गर्न सकिने वा सिद्ध हुने; प्रमाणबारा पुष्ट गर्न सकिने ।

उदाहरण[सम्पादन]

अनुवाद[सम्पादन]

  1. अङ्ग्रेजी: