ओटा

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

ओटा

नेपाली[सम्पादन]

पद वर्ग[सम्पादन]

अर्थ[सम्पादन]

प्रत्यय [गोटो सङ्ख्यावाची शब्दका पछिल्तिर लागेर थान बुझाउने एउटा प्रत्यय (चारोटा, पँाचोटा इ॰) ।

उदाहरण[सम्पादन]

अनुवाद[सम्पादन]

  1. अङ्ग्रेजी: