ओजस

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

ओजस शब्दप्रकार : तत्सम