ओङ्करासन

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

ओङ्करासन शब्दप्रकार : तत्सम