ऐ”ठ्याइ

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

ऐ”ठ्याइ

नेपाली[सम्पादन]

पद वर्ग[सम्पादन]

कर्मवाच्य क्रिया

अर्थ[सम्पादन]

ना॰ [रू ऐ”ठि -+याइ॰] ऐँठने भाव, क्रिया वा प्रक्रिया । [ > ] ऐ”ठ्याइनु— क॰ क्रि॰ ऐँठिन लाइनु; निमोठ्याइनु । ऐ”ठ्याउनु— स॰ क्रि॰ १. ऐँठिन लाउनु; ऐँठिने पार्नु । २. निमोठ्न लाउनु; बटार्न लाउनु ।

उदाहरण[सम्पादन]

अनुवाद[सम्पादन]

  1. अङ्ग्रेजी: