ऐरावतं

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

ऐरावतं शब्दप्रकार : तत्सम