एषा

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

एषा शब्दप्रकार : तत्सम