एवापि

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

एवापि शब्दप्रकार : तत्सम