एधते

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

एधते शब्दप्रकार : तत्सम