एकैकं

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

एकैकं शब्दप्रकार : तत्सम