एकेन

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

एकेन शब्दप्रकार : तत्सम