एके

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

एके शब्दप्रकार : तत्सम