एकाकी

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

एकाकी शब्दप्रकार : तत्सम