एकाइ

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

एकाइ

नेपाली[सम्पादन]

पद वर्ग[सम्पादन]

नाम

अर्थ[सम्पादन]

ना॰ [एक+आइ] १. सङ्ख्या वा गन्तीमा एक हुनाको भाव वा अवस्था । २. कुनै राशिलाई सानासाना अंशमा बाँड्दा बनेको वा समूहभित्र रहेको एउटा सानो तर पूर्ण खण्ड । ~ परीक्षा— ना॰ निर्धारित विषयमध्ये सम्पूर्ण विषयको वा कुनै विषयका सम्पूर्ण अंशको परीक्षा नभएर केही अंश वा एकाइको मात्र परीक्षा । ~ योजना— ना॰ कुनै खास पाठ्यांशका एकाइको शिक्षणउद्देश्य निश्चित गरी सिकाइने शिक्षणप्रक्रिया; शिक्षण– सामग्री र मूल्याङ्कन–प्रक्रियासमेत बुझाइएको शिक्षण–योजना ।

उदाहरण[सम्पादन]

अनुवाद[सम्पादन]

  1. अङ्ग्रेजी: