एकाः

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

एकाः शब्दप्रकार : तत्सम